งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์งานทุนและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้โอนเงินคืนให้กับนักศึกษาหรือบุคคลที่โอนเงินเข้ามาผิดบัญชีแล้ว

ด้วย งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินการตรวจสอบยอดเงินของบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บัญชีเลขที่ 030-X-XXXXX-9 ธนาคารอิสลามฯ สาขานครราชสีมา ซึ่งบัญชีดังกล่าวนี้ เป็นบัญชีรับโอนเงินเฉพาะค่าเทอมของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เท่านั้น จากการตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินเข้ามายังบัญชีดังกล่าวนี้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับเงินค่าเทอมของนักศึกษงานทุนและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้โอนเงินคืนให้กับนักศึกษาหรือบุคคลที่โอนเงินเข้ามาผิดบัญชีแล้ว ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

                                       คลิกเพื่อดูรายละเอียดที่โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ธนาคารอิสลาม

 

                                          

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1120 ครั้ง