งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดต่อเรา

งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เลขที่ 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา อาคาร 34 ชั้น 2 ห้อง 34.02.05


หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426, 3427 หรือโทร. 09-3436-1873, 09-8197-9506

กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420


ผังเส้นทางภายในมหาวิทยาลัย

งานทุนและแนะแนว ตั้งอยู่อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา อาคาร 34 ชั้น 2 ห้อง 34.02.05


แผนที่เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย

ผู้เผยแพร่ Admin-II