งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ การบริจาคเงินทุนการศึกษาผ่าน QR Code E Donation

ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้สร้างช่องทางการรับบริจาคเงินทุนการศึกษาผ่าน QR Code E-Donation เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคเงินทุนการศึกษาให้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เป็นจำนวน 2 เท่าของเงินบริจาค โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคไปแสดงต่อกรมสรรพากร โดยสามารถดำเนินการบริจาคทุนการศึกษา ดังรายละเอียดด้านล่าง

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1550 ครั้ง