งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การเตรียมความพร้อมก่อนการกู้ยืมสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืม ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

(สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการกู้ยืมลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (DSL)

นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถดำเนินการลงทะเบียนเข้าใช้งานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการกู้ยืมในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้ 2 ช่องทางดังนี้ ผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th หรือ ผ่านแอพพลิเคชั่นกยศ. Connect (เฉพาะนักศึกษาที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบมาก่อน)

รายละเอียดในการดำเนินการในขั้นตอนถัดไปให้รอติดตามประกาศเพิ่มเติม

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 5104 ครั้ง