งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 1-2) และทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 1)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว

ทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 1-2) และทุนกู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 1)

         กลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา

      ​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 1-2

 

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 1

 

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 2196 ครั้ง