งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินค่าเล่าเรียนคืนนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอมแล้ว ​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 18-19)

1.รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม และมหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว

     - กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 18-19


หมายเหตุ : นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1) ที่กู้ยืมทุนฯ กับธนาคารกรุงไทยทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 8 บาท  

               

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 867 ครั้ง