งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขยายระยะเวลาส่งเอกสาร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง ขยายระยะเวลาส่งเอกสาร

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 
แจ้งสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 เนื่องจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขัดข้อง ส่งผลให้ระบบบริการงานทุนและแนะแนวไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ดังนั้นจึง #ขยายระยะเวลาให้นักศึกษา ปฐมนิเทศแจ้งความประสงค์และอัปโหลดส่งเอกสารในระบบบริการงานทุนและแนะแนว ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567 ขออภัยในความไม่สะดวก

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 461 ครั้ง