งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การยกเว้นเอกสารประกอบการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

 

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 3058 ครั้ง