งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง การโอนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (การโอนเงินค่าครองชีพ) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (การโอนเงินค่าครองชีพ)
สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1386 ครั้ง