งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษากลุ่มเอกสารไม่ถูกต้อง (รอบสุดท้าย) ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา เทอม 1/2564

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง รายชื่อนักศึกษากลุ่มเอกสารไม่ถูกต้อง (รอบสุดท้าย)
สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตามที่ งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศ “เรื่อง แจ้งความคืบหน้าและขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564” โดยปัจจุบันมีนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มที่ 2สกลุ่มเอกสารไม่ถูกต้อง จากเดิม 151 ราย คงเหลือ 95 ราย ที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขเอกสาร จึงทำให้ไม่ได้รับเงินค่าครองชีพเดือนที่ 2 ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาที่มีเอกสารถูกต้องสมบูรณ์ให้กับธนาคารแล้วโดยประมาณ 3,000 ราย

         ดังนั้น สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้แก้ไขเอกสารให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและจัดส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 22– 24 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ จะพิจารณาเอกสารจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ (ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดจุดที่ต้องแก้ไขได้จากเว็บไซต์งานทุนและแนะแนว หรือสแกนผ่าน QR Code ด้านล่างนี้) หากนักศึกษามีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานทุนและแนะแนว อาคาร 34 ชั้น 2 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0981979506 หรือ 0934361873

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 2188 ครั้ง