งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนให้มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ลักษณะที่ 1 งวดที่8-10)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว
กยศ. ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 8-10)
​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 


ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 8-10

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 9


 

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 244 ครั้ง