งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการติดต่องานทุนและแนะแนว

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการติดต่องานทุนและแนะแนว

ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป งานทุนและแนะแนว จะยกเลิกใช้เฟสบุ๊ก “งานทุนและแนะแนว ราชภัฏนครราชสีมา” และจะเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและช่องทางการติดต่อสำหรับนักศึกษา ดังนี้
 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 239 ครั้ง