งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับอนุมัติกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2563 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับอนุมัติกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 ทุกคณะ ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช.
(สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) ผู้กู้ยืมรายใหม่
ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช.


 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) ผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา
ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช.ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา
​ทุกชั้นปี ภาคปกติ/กศ.ปช.

 

หมายเหตุ

**ให้นักศึกษาดูใน ประกาศมหาวิทยาลัย เลขที่ 0365/2563 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2563 เพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 6777 ครั้ง