งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2563 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563


          สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษาที่ตรวจสอบสถานะเอกสารในระบบบริการงานทุนและแนะแนวเและสถานะเอกสารขึ้น "เสร็จสมบูรณ์" นักศึกษาสามารถดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารล่วงหน้าได้ โดยสามารถไปติดต่อได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ - 23 ก.ค. 2563 ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานครราชสีมา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชี (แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าติดต่อขอเปิดบัญชีสำหรับกู้ยืมกยศ.) 

          สำหรับนักศึกษาที่สถานะเอกสารขึ้น "เอกสารไม่สมบูรณ์" ให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารตามที่ระบุไว้และส่งเอกสารภายในวันที่กำหนด หลังจากเอกสารถูกต้องและสถานะเอกสารขึ้น "เสร็จสมบูรณ์" แล้ว นักศึกษาสามารถดำเนินการเปิดบัญชีที่ธนาคารได้ทันทีแผนที่เส้นทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สาขา นครราชสีมา

160/2 ถนน จอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

หมายเลขโทรศัพท์ 044 252 6614

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 4159 ครั้ง