งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขยายระยะเวลาเปิดระบบบริการงานทุนและแนะแนว สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ขยายระยะเวลาเปิดระบบบริการงานทุนและแนะแนว
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1414 ครั้ง