งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การเปิดบัญชีธนาคารและตัวอย่างการกรอกแบบคำขอเปิดบัญชี ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ตัวอย่างการกรอกคำขอเปิดบัญชีธนาคาร สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา
กยศ. ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562


          สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา (ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่จะมาดำเนินการส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมฯ ในวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562 เมื่อดำเนินการส่งเอกสารในวันและเวลาดังกล่าวแล้ว ให้นักศึกษาเปิดบัญชีกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ณ ห้องงานทุนและแนะแนว อาคาร 34 ชั้น 2 ในวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30น.

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 226 ครั้ง