งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 และ ลักษณะที่ 2 ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้มหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562

                                                                                                                  ลักษณะที่ 1 

                                                                  ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 1              ธนาคารอิสลาม งวดที่ 2 

 

                                                                                      ลักษณะที่ 2

                                                                                              ธนาคารอิสลาม งวดที่ 1

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1886 ครั้ง