งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนให้กับสถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว ​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 15-18) และลักษณะที่ 2 (งวดที่ 7 )

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว
กยศ. ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 15-18) และลักษณะที่ 2 (งวดที่ 7
)
​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 


ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 15,17-18

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 16


ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

     ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 7

 

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 2224 ครั้ง