งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนให้กับสถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว ​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 9-14) และลักษณะที่ 2 (งวดที่ 4-6)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว
กยศ. ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 9-14) และลักษณะที่ 2 (งวดที่ 4-6
)
​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 


ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 9

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 10-14


ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

     ธนาคารอิสลาม งวดที่ 4-6

 

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 4671 ครั้ง