งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยดำเนินการลดหนี้ให้กับนักศึกษาแล้ว ภาคการศึกษาที่ 3/2563 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

รายชื่อนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยลดยอดหนี้ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

ธนาคารอิสลาม 


 

   

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

     ธนาคารอิสลาม 

 

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

                   ธนาคารกรุงไทย         

 

 

 

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1792 ครั้ง