งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนให้มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ลักษณะที่1 งวดที่ 7-8) (ลักษณะที่ 2 งวดที่ 2-3)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว
กยศ. ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 7-8) และลักษณะที่ 2 (งวดที่ 2-3
)
​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 


ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 7

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 8


ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 2

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 3


 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1877 ครั้ง