งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การตรวจสอบสถานะผ่านระบบบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา ภาคปกติ/ภาค กศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี (เฉพาะนักศึกษาที่กู้ยืมค่าเล่าเรียน ที่ดำเนินการครบทุกขั้นตอน) ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสถานะผู้กู้ยืมผ่านระบบบริการการศึกษา

สำหรับนักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

กลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา

ภาคปกติ/ภาค กศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี (เฉพาะนักศึกษาผู้ที่กู้ยืมค่าเล่าเรียน ที่ดำเนินการครบทุกขั้นตอน) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

          ให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะผู้กู้ยืมผ่านระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา             ภาคปกติ/กศ.ปช. ทุกลักษณะ ทุกคณะ ทุกชั้นปี (เฉพาะนักศึกษาผู้ที่กู้ยืมค่าเล่าเรียน ที่ดำเนินการครบทุกขั้นตอน) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 หากในระบบไม่ขึ้นสถานะดังตัวอย่างด้านล่างให้นักศึกษาติดต่องานทุนและแนะแนวโดยด่วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0981979506 หรือ 0934361873

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 851 ครั้ง