งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สรุปประเด็นคำถามที่พบบ่อยประจำสัปดาห์ (4 - 10 ต.ค. 64) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (สำหรับผู้กู้ยืมทุกราย)

ประชาสัมพันธ์ สรุปประเด็นคำถามที่พบบ่อยประจำสัปดาห์
สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564


สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2564

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 597 ครั้ง