งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การตรวจสอบสถานะผ่านระบบบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่กู้ยืมค่าเล่าเรียน) ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ที่ดำเนินการครบทุกขั้นตอน

ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสถานะผู้กู้ยืมผ่านระบบบริการการศึกษา

สำหรับนักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ผู้กู้ยืมทุกราย

ภาคปกติ/ภาค กศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี (เฉพาะนักศึกษาผู้ที่กู้ยืมค่าเล่าเรียน ที่ดำเนินการครบทุกขั้นตอน) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

          ให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะผู้กู้ยืมผ่านระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้ยืมทุกราย ภาคปกติ/กศ.ปช. ทุกลักษณะ ทุกคณะ ทุกชั้นปี (เฉพาะนักศึกษาผู้ที่กู้ยืมค่าเล่าเรียน ที่ดำเนินการครบทุกขั้นตอน) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 หากในระบบไม่ขึ้นสถานะดังตัวอย่างด้านล่างให้นักศึกษาติดต่องานทุนและแนะแนวโดยด่วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0981979506 หรือ 0934361873

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1076 ครั้ง