งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนให้กับสถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว ​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 19)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว
กยศ. ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 19)
​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

     ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 19

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1447 ครั้ง