งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนให้มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ลักษณะที่1 งวดที่ 1-6) (ลักษณะที่ 2 งวดที่ 1)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว
กยศ. ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 1-6) และลักษณะที่ 2 (งวดที่ 1)
​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 


ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 1-2,4-6

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 3


ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 1

 

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 3401 ครั้ง