งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การตรวจสอบสถานะผู้กู้ยืมผ่านระบบสำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสถานะผู้กู้ยืมผ่านระบบสำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 ภาคปกติ/ภาค กศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563


ให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะผู้กู้ยืมผ่านระบบ (ระบบ e-Studentloan และระบบบริการการศึกษา) ภายในวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2564 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคปกติ/กศ.ปช. ทุกลักษณะ ทุกคณะ ทุกชั้นปี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องงานทุนและแนะแนว อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา (อาคาร 34 ชั้น 2) โทรศัพท์ 044009009 ต่อ 3426,3427  

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 2957 ครั้ง