งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เอกสารขอเปิดบัญชีเป็นศูนย์ สำหรับผู้กู้ยืมที่เลือกกู้ยืมผ่านธนาคารกรุงไทย ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (รายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ประชาสัมพันธ์ เอกสารการขอเปิดบัญชีเป็น 0 สำหรับนักศึกษาที่เลือกธนาคารกรุงไทย


          สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาที่เลือกเปืดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ระบุไว้ในคำยืนยันขอกู้ยืมฯ) นักศึกษาจะต้องดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารขอเปิดบัญชีเป็น 0 (ดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่าง) และไปดำเนินการเปิดบัญชีด้วยตนเอง ที่ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา เท่านั้น (ธนาคารตั้งอยู่บริเวณหน้าไนท์ฯสวนหมาก)


ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 258 ครั้ง