งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว กรณีที่นักศึกษาสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 15,17-18 ลักษณะที่ 2 งวดที่ 12-14 และลักษณะที่ 3 งวดที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนให้กับนักศึกษากรณีที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 

1.รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน และมหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว

 1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) งวดที่ 15,17-18

 1.2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 2) งวดที่ 12-14

 1.3 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 3) งวดที่ 4

 

      - นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1 และ ลักษณะที่ 2)ที่กู้ยืมทุนฯ กับธนาคารอิสลามทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 15 บาท และธนาคารกรุงไทยทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 8 บาท

                                                                                        

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 15,17

 

     ธนาคารอิสลาม งวดที่ 18

 

 

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2

    ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 12-14

 

 

 
 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 3

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 4

 

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 480 ครั้ง