งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนให้กับสถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว ​ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 5-6) และลักษณะที่ 2 (งวดที่ 4-5)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาให้สถานศึกษาเรียบร้อยเเล้ว
กยศ. ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 5-6) และลักษณะที่ 2 (งวดที่ 4-5) 
​ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 


ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 5

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 6

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

     ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 4

      ธนาคารอิสลาม งวดที่ 5

 

 


หมายเหตุ : ตามที่มหาวิทยาลัย มีมาตรการให้การช่วยเหลือนักศึกษา โดยลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ร้อยละ 10 มหาวิทยาลัยจะนำเงินส่วนดังกล่าวไปลดยอดหนี้ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้กับนักศึกษา

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1094 ครั้ง