งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การดำเนินการสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมที่มีสถานะคำขอกู้ยืมได้รับอนุมัติจากกองทุน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ประชาสัมพันธ์
สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
เรื่อง การดำเนินการสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมที่มีสถานะคำขอกู้ยืมได้รับอนุมัติจากกองทุน
 
 
 
 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 2795 ครั้ง