งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ลักษณะที่ 2 งวดที่ 2)

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 2)
​ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 


รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียนและมหาวิทยาลัยดำเนินการโอนเงินคืนนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

***หมายเหตุ ธนาคารกรุงไทยจะหักค่าธรรมเนียม 8 บาท***

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 2


 

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 246 ครั้ง