งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (ผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.) ผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา

          ด้วยงานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญในกระบวนการกู้ยืมของนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้องโดยการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบฝึกอบรม (ระบบบริการงานทุนและแนะแนว)

 

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 5223 ครั้ง