งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว กรณีที่นักศึกษาสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 19-20 ลักษณะที่ 2 งวดที่ 15 และภาคการศึกษาที่ 2/2564 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 3 ลักษณะที่ 2 งวดที่ 3-4 และลักษณะที่ 3 งวดที่ 1

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนให้กับนักศึกษากรณีที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 และภาคการศึกษาที่ 2/2564

1.รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน และมหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว

 1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1)ภาคการศึกษาที่ 1/2564 งวดที่ 19-20 และภาคการศึกษาที่ 2/2564 งวดที่ 3 

 1.2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 งวดที่ 15  งวดที่ 3-4 และภาคการศึกษาที่ 2/2564 งวดที่ 3-4

 1.3 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 3)ภาคการศึกษาที่ 2/2564 งวดที่ 1

      - นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1 และ ลักษณะที่ 2)ที่กู้ยืมทุนฯ กับธนาคารอิสลามทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 15 บาท และธนาคารกรุงไทยทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 8 บาท

                                                                                                   ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 19-20

 

 

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2

    ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 15

 

 
                                                                                                        ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 3

 

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2

    ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 3

     ธนาคารอิสลาม งวดที่ 4

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 3

         ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 1

 

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 448 ครั้ง