งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การตรวจสอบสถานะผู้กู้ยืมผ่านระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กลุ่มดำเนินการล่าช้า) ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสถานะผู้กู้ยืมผ่านระบบบริการการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาภาคปกติ/ภาค กศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี 

(เฉพาะนักศึกษาผู้ที่กู้ยืมค่าเล่าเรียน) กลุ่มขอดำเนินการล่าช้า ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

          ให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะผู้กู้ยืมผ่านระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคปกติ/กศ.ปช. ทุกลักษณะ ทุกคณะ ทุกชั้นปี (เฉพาะนักศึกษาผู้ที่กู้ยืมค่าเล่าเรียน) กลุ่มขอดำเนินการล่าช้า ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2567 หากในระบบบริการการศึกษาไม่ขึ้นสถานะดังตัวอย่างด้านล่างให้นักศึกษาติดต่องานทุนและแนะแนวโดยด่วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0981979506 หรือ 0934361873

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 803 ครั้ง