งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยดำเนินการลดหนี้ให้กับนักศึกษาแล้ว ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

รายชื่อนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยลดหนี้ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

ธนาคารอิสลาม ทุกคณะ


 

   

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

     ธนาคารอิสลาม ทุกคณะ

 

 

 

 

 


 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 824 ครั้ง