งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 และ ลักษณะที่ 2 ที่ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้มหาวิทยาลัยแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

 

                                                                           ลักษณะที่ 1

                                  ธนาคารอิสลาม งวดที่ 1-2,4-8                              ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 3,9

 

                                                                         ลักษณะที่ 2

                                  ธนาคารอิสลาม งวดที่ 1                                       ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 2

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1986 ครั้ง