งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนให้กับนักศึกษาแล้ว ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 15-17 ลักษณะที่ 2 งวดที่ 7

 

1.รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม และมหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว

     1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) งวดที่ 15-17 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 15,17

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 16

   

1.2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 2) งวดที่ 7

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 7


 

หมายเหตุ :   1.นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1และ ลักษณะที่ 2) ที่กู้ยืมทุนฯ กับธนาคารกรุงไทยทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 8 บาท  

                2. นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1) ที่กู้ยืมทุนฯ กับธนาคารอิสลามทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 15 บาท  

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1624 ครั้ง