งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การเตรียมความพร้อมก่อนการกู้ยืมสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืม ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมก่อนการกู้ยืม
สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566


          สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (DSL) ล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการกู้ยืมในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียน/นักศึกษา (wsa.dsl.studentloan.or.th) หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect (เฉพาะนักศึกษาที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบมาก่อน) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ติดตามประกาศเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยยังไม่ต้องดำเนินการใด ๆ


 

 

     

     

ผู้เผยแพร่ Admin-II
อ่าน 5797 ครั้ง