งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การตรวจสอบสถานะผ่านระบบบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่กู้ยืมค่าเล่าเรียน) ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ที่ดำเนินการครบทุกขั้นตอน

ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสถานะผู้กู้ยืมผ่านระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคปกติ/ภาค กศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี 
(เฉพาะนักศึกษาผู้ที่กู้ยืมค่าเล่าเรียน) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ที่ดำเนินการครบทุกขั้นตอน

 

          ให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะผู้กู้ยืมผ่านระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคปกติ/กศ.ปช. ทุกลักษณะ ทุกคณะ ทุกชั้นปี (เฉพาะนักศึกษาผู้ที่กู้ยืมค่าเล่าเรียน) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หากในระบบไม่ขึ้นสถานะดังตัวอย่างด้านล่างให้นักศึกษาติดต่องานทุนและแนะแนวโดยด่วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0981979506 หรือ 0934361873

                                                                                    

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 203 ครั้ง