งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินค่าเล่าเรียนคืนนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอมแล้ว ​ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ลักษณะที่ 1 (งวดที่ 1,4) และ ลักษณะที่ 2 (งวดที่ 2)

รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอมประจำภาคการศึกษา 2/2563 

1.รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม และมหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว

 1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) งวดที่ 1,4

 1.2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 2) งวดที่ 2

      - นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1 และ ลักษณะที่ 2)ที่กู้ยืมทุนฯ กับธนาคารอิสลามทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 15 บาท  

                                                                                        

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 1,4

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

     ธนาคารอิสลาม งวดที่ 2

  

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 627 ครั้ง