งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาและลดหนี้ให้กับนักศึกษาแล้ว ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ลักษณะที่ 1 งวดที่ 1,4,6,8,10-14 ลักษณะที่ 2 งวดที่ 1,3,4-6

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม,ได้รับยกเว้นค่าเทอมเนื่องจากสร้างชื่อเสียงให้มหาลัย,นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา และนักศึกษาที่กู้ค่าเล่าเรียนเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บที่มหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนและลดหนี้ให้กับนักศึกษาแล้ว ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 

1.รายชื่อนักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม และมหาวิทยาลัยได้โอนเงินคืนนักศึกษาแล้ว

 1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) งวดที่ 1,4,8,10-14

 1.2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 2) งวดที่ 4-6

      - นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 1 และ ลักษณะที่ 2)ที่กู้ยืมทุนฯ กับธนาคารอิสลามทางธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 15 บาท  

                                                                                        

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

ธนาคารอิสลาม งวดที่ 1,4,8,10-14

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

     ธนาคารอิสลาม งวดที่ 4-6

 

 

2.รายชื่อนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยลดหนี้ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเนื่องจากสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย,นักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม,นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา และนักศึกษาที่กู้ค่าเล่าเรียนเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

    2.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1)  งวดที่ 4,6,11,14

    2.2 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ลักษณะที่ 2)งวดที่ 1,3

       - ลดหนี้ในระบบให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ 1) และ (ลักษณะที่ 2) ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียม 10 บาท

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

     ธนาคารอิสลาม งวดที่ 4,6,11,14

 

ผู้กู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

     ธนาคารอิสลาม งวดที่ 1,3

  

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 3721 ครั้ง