งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปิดปรับปรุงระบบ DSL ชั่วคราว ตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เนื่องด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการปิดปรับปรุงระบบ DSL จึงไม่สามารถให้สถานศึกษาและนักศึกษาดำเนินการในระบบส่วนของการทำ แบบเบิกเงินกู้ยืมได้จนกว่าจะมีประกาศจากกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 485 ครั้ง