งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งนักศึกษา ภาคกศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชัั้นปี ที่ประสงค์กู้ยืมในภาคการศึกษาที่ 3 /2562 มารายงานตัว ณ ห้องงานทุนและแนะแนว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง  ให้นักศึกษา ภาคกศ.ปช. ทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่ประสงค์กู้ยืมในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562

มารายงานตัว ณ ห้องงานทุนและแนะแนว เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติในการกู้ยืม 

   ให้นักศึกษา ภาคกศ.ปช. ทุกคณะ  ทุกชั้นปี ที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ทั้งผู้กู้ยืม (ลักษณะที่ 1) และผู้กู้ยืม (ลักษณะที่ 2) มารายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. ณ ห้องงานทุนและแนะแนว อาคาร 34 ชั้น 2 เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติในการกู้ยืม หากนักศึกษาท่านใดไม่มารายงานตัวรับทราบแนวปฏิบัติจะถือว่าไม่ประสงค์กู้ยืม

 

((((คลิกเพื่ออ่านประกาศ))))

 

 

ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1272 ครั้ง